forbot
ישראל
ירוק 2000 ד.ק. - תשומות וידע לחקלאות בע
עברית
  ירוק 2000 ד.ק. - תשומות וידע לחקלאות בע
  מטבע זר ILS
  ירוק 2000 ד.ק. - תשומות וידע לחקלאות בע
  ALL.BIZישראלקיסריהCompanies קיסריהירוק 2000 ד.ק. - תשומות וידע לחקלאות בע"מ

  ירוק 2000 ד.ק. - תשומות וידע לחקלאות בע"מ, קיסריה

  רובריקות
  ירוק 2000 ד.ק. - תשומות וידע לחקלאות בע
  להוסיף לנבחריםלספר לאחרים
  לכתוב מכתב
  Сompany address: קיסריה, ישראל
  רח' טופז 12, ת.ד. 4103
  הבקשה להתקשר שוב

  Company website: https://1023-il.all.biz

  אודות החברה ירוק 2000 ד.ק. - תשומות וידע לחקלאות בע"מ

  ירוק 2000 - תשומות וידע לחקלאות בע"מ. משרדה הראשי של החברה הוא בקיסריה-ישראל, ולחברה חברות בנות בדרום-אפריקה ובזמביה. עיקר פעילותה של החברה הוא בתחומים הבאים: * מכירת זרעים בארץ ובחו"ל * יבוא ושיווק כבול ותערובות גידול * יבוא ושיווק דשנים אורגניים * יבוא ושיווק טנסיומטרים ומשאבי תמיסה * תכנון, הקמה וניהול של פרויקטים חקלאיים בעולם * ייעוץ חקלאי בארץ ובחו"ל * אספקת תשומות חקלאיות * שיווק תוצרת חקלאית טרייה
  Read more
  מוצרים5

  Popular products and services ירוק 2000 ד.ק. - תשומות וידע לחקלאות בע"מ

  מוצרים 5Allbiz

  קטגוריות מוכר ירוק 2000 ד.ק. - תשומות וידע לחקלאות בע"מ

  4זרעים לגידול ירקות

  1קטניות דגנים

  Compare0
  Clearנבחר רשימות: 0